Provedba projekta

Naziv projekta: “Višeslojna sigurnost”

Ukupna vrijednost projekta: 8.029.932,00 kn

EU sufinanciranje projekta: 2.900.057,00 kn

Razdoblje provedbe projekta: 11.05.2017.-11.03.2019. godine

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.03.2.1.05.0346

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Opis Projekta:

U okviru operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.- „Kompetentnost i razvoj MSP “ REFERENTNA OZNAKA: KK.03.2.1.05.0346, poduzeće Gorica Staklo d.o.o. svojim projektom pod nazivom „Višeslojna sigurnost“ aplicira za dodjelu bespovratnih sredstava iz Strukturnih i investicijskih fondova i Kohezijskog fonda Europske unije.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Opći cilj projekta je doprinijeti razvoju malog i srednjeg poduzetništva na nacionalnoj i regionalnoj razini povećanjem produktivnosti i konkurentnosti poduzeća Gorica staklo.

Specifični cilj je daljnjom automatizacijom cjelokupnog proizvodnoga procesa, povećanjem kapaciteta proizvodnje, povećanjem kapaciteta za serijsku proizvodnju i poboljšanom razinom kvalitete proizvoda omogućiti daljnji razvoj poduzeća, povećati udio na domaćem i međunarodnom tržištu odgovarajući pri tome na zahtjeve kupaca, uz istovremeno očuvanje postojećih radnih mjesta.

Očekivani rezultati su: Povećanje udjela na domaćem i međunarodnom tržištu uz istovremeno novo zapošljavanje 21 djelatnika, te povećanje prihoda.

Ukupno trajanje projekta u mjesecima: 22 mjeseci

Kontakt osoba za više informacija:

Vinko Huzjak mag. ing. aedif., voditelj projekta

e-mail: projekti@goricastaklo.hr

Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranici

EU fondovi http://www.strukturnifondovi.hr

EU fondovi http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

​1. NABAVA MOSNE DIZALICE / SUPPLY OF BRIDGE CRANE


2. NABAVA KOMORE ZA KONTROLU KVALITETE STAKLA I STROJA ZA IZRADU LAMINIRANOG ​STAKLA
/ SUPPLY OF HST CHAMBER AND LAMINATING GLASS MACHINE


3. NABAVA CNC AUTOMATSKI STOL ZA REZANJE/ SUPPLY OF CNC AUTOMATIC GLASS CUTTING TABLE


4. NABAVA-RADNO VOZILO ZA TRANSPORT STAKLA S KRANOM/ SUPPLY-WORKING TRUCK FOR CARRYING GLASS WITH CRANE


Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost trgovačkog društva Gorica Staklo d.o.o.